JURIDISCHE KENNISGEVING

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site of onze mobiele applicaties gebruikt. Check ook onze  Privacybeleid en garantie

 

De commerciële transacties van de site en gerelateerde klantenondersteuningsactiviteiten worden uitgevoerd door IPOS Technology (of een van haar dochterondernemingen, al naar gelang het geval, alle gezamenlijk aangeduid als "IPOS"). IPOS zal de geregistreerde handelaar zijn voor dergelijke handelstransacties.

 

IPOS Technology ("IPOS") onderhoudt deze website en mobiele applicaties (gezamenlijk "Site") en alle informatie, communicatie, software, foto's, scripting, video, tekst, muziek, grafische afbeeldingen, geluid, afbeeldingen en andere materialen en diensten die worden gevonden op deze Site (gezamenlijk "Inhoud"), voor gebruik door zijn klanten en leden van het grote publiek, maar alleen voor de wettige doeleinden die hieronder worden beschreven.

Acceptatie van voorwaarden; toepasselijk recht
Door deze Site te bezoeken, te browsen en/of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden (“Voorwaarden”) en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. U verklaart dat u de wettelijke bevoegdheid heeft om deze Voorwaarden namens uzelf of een partij die u vertegenwoordigt te accepteren. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een wet, regel, bevel of voorschrift van een regering of door een definitieve beslissing van een rechtbank, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Voorwaarden. De commerciële transacties van de Site en gerelateerde klantenondersteuningsactiviteiten worden uitgevoerd door IPOS. IPOS zal de geregistreerde handelaar zijn voor dergelijke handelstransacties. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, houd er dan rekening mee dat u deze site niet mag gebruiken. Afzonderlijke documenten op deze site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die in die documenten worden vermeld. Deze site wordt beheerd en beheerd door IPOS vanuit haar kantoren in Nederland. Door deze site te bezoeken, stemt u ermee in dat de WETTEN VAN NEDERLAND, ongeacht de principes van de wetsconflicten, van toepassing zijn op zaken die verband houden met het gebruik van deze site. IPOS verklaart niet dat de inhoud op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang ertoe vanuit gebieden waar de inhoud illegaal is, is verboden. Degenen die deze site vanaf andere locaties bezoeken, doen dit op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. U erkent dat IPOS naar eigen goeddunken te allen tijde de toegang tot deze site door u kan weigeren of beëindigen.

Houd er rekening mee dat de IPOS Shop-service wordt geleverd en transacties worden uitgevoerd door IPOS Technology in Nederland.  Aangezien Nederland lid is van de Europese Unie, kan uw aankoop onderhevig zijn aan extra lokale bankkosten. Dergelijke kosten vallen niet onder de controle van IPOS Shop en we kunnen ze niet beïnvloeden. Dergelijke eventuele kosten die op uw transactie worden geheven, komen daarom bovenop de aankoopprijs die door IPOS Shop in rekening wordt gebracht.   

Beperkingen op het gebruik van inhoud
De inhoud is Copyright © IPOS Technology 2015. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. De inhoud wordt beschermd door auteursrechtwetten, internationale verdragsbepalingen en alle toepasselijke nationale wetten. U mag een deel van of de gehele inhoud niet reproduceren (hetzij door middel van een link, framing of enige andere methode), overdragen, distribueren of opslaan in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IPOS, behalve in overeenstemming met de volgende voorwaarden. IPOS stemt ermee in dat u delen van het materiaal uit de verschillende delen van deze pagina's alleen voor uw eigen niet-commercieel gebruik weergeeft, downloadt of afdrukt. U mag eigendomskennisgevingen van materiaal gedownload van deze site niet wijzigen of verwijderen.

Inzendingen.


Alle communicatie of materiaal dat u via deze site of elektronische post naar IPOS verzendt, wordt als NIET vertrouwelijk beschouwd. De commerciële transacties van de Site en gerelateerde klantenondersteuningsactiviteiten worden uitgevoerd door IPOS. IPOS zal de geregistreerde handelaar zijn voor dergelijke handelstransacties. Door de site te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat u informatie aan IPOS bekendmaakt om IPOS in staat te stellen dergelijke informatie te gebruiken om registratie- en inlogformulieren voor uw gemak vooraf in te vullen wanneer u klantenservice zoekt en/of transacties voltooit. U stemt ermee in dat de communicatie en het materiaal geen item zullen bevatten dat onwettig of anderszins ongeschikt is voor publicatie, dat u uw best zult doen om virussen of andere verontreinigende of destructieve kenmerken te scannen en te verwijderen voordat u enige communicatie of materiaal verzendt, en dat u eigenaar zijn van het materiaal of het onbeperkte recht hebben om het aan IPOS te verstrekken. IPOS is niet verplicht zich te onthouden van het reproduceren, publiceren of anderszins gebruiken van de communicatie of het materiaal op welke manier of voor welk doel dan ook. Het staat IPOS vrij om de inhoud van dergelijke communicatie en materiaal te gebruiken, inclusief alle ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die daarin worden onthuld, voor elk doel, inclusief het ontwikkelen, vervaardigen en/of op de markt brengen van goederen of diensten, zonder vergoeding aan de aanbieder van de inzendingen. U stemt ermee in geen actie te ondernemen tegen IPOS met betrekking tot het materiaal dat u verzendt en u stemt ermee in IPOS te vrijwaren als een derde partij actie onderneemt tegen IPOS met betrekking tot het materiaal dat u verzendt. IPOS kan de inhoud die door gebruikers op deze site is geplaatst niet beoordelen. IPOS is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie daarin, met inbegrip van de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan. IPOS kan op elk moment naar eigen goeddunken inhoud verwijderen die door gebruikers is geplaatst.  

revisies
IPOS kan de inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk herzien of intrekken. IPOS kan deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze publicatie bij te werken. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dergelijke herzieningen en stemt u ermee in deze pagina regelmatig te bezoeken om de dan geldende voorwaarden te bepalen waaraan u gebonden bent.

Links van derden
In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan IPOS verschillende websites van derden kiezen om vanaf deze site naar te linken. Door te linken naar een dergelijke site van derden, dient u de gebruiksvoorwaarden van die site te lezen en ermee akkoord te gaan voordat u een dergelijke site gebruikt. U stemt er ook mee in dat, zelfs als de derde partij is aangesloten bij IPOS, IPOS geen controle heeft over deze gelinkte sites en geen verantwoordelijkheid kan nemen voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door dergelijke sites van derden. Eventuele links naar andere sites worden louter voor het gemak van de gebruikers van deze site aangeboden.

Vrijwaring
IPOS levert deze site en de inhoud ervan op een "as is" en "as available" basis en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de site of andere websites die naar of van deze site zijn gelinkt. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, wijst IPOS alle dergelijke verklaringen en garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van titel of niet-inbreuk of impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien verklaart of garandeert IPOS niet dat deze site ononderbroken of foutloos zal zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die deze pagina's beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaat, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.


Houd er rekening mee dat de informatie, oefen-/trainingsprogramma's en/of handleidingen in de IPOS Academy en de IPOS-app de diensten van gezondheidswerkers of artsen niet kunnen vervangen. IPOS raadt aan om bij de site de volgende browsers te gebruiken: Internet Explorer 8.0 of hoger, Mozilla Firefox 3.5 of hoger, Safari 3.1 of hoger en Google Chrome 4.0 of hoger.

Beperking van de aansprakelijkheid
IPOS is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsonderbreking die voortvloeit uit uw toegang, gebruik of onmogelijkheid om deze site te gebruiken, of enige fouten of weglatingen in de inhoud, zelfs als IPOS op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De toepasselijke wetgeving staat de beperking of uitsluiting van bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.  

Handelsmerken
Het IPOS-logo is een geregistreerd handelsmerk van IPOS. Alle productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van IPOS. Andere handelsnamen of handelsmerken kunnen handelsnamen of handelsmerken van derden zijn. U krijgt, impliciet of anderszins, geen licentie of recht om de merken die op deze site voorkomen te gebruiken.

AUTEURSRECHT © IPOS Technology 2018. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

BETALINGSMETHODEN

IPOS accepteert verschillende mogelijkheden  van betalingen.

1. Creditcards/betaalpassen


2. PAYPAL

3.Offline betalingen

 
Credit-Card-Icons_edited.jpg
icon credit.png
icon cash7.png