Ipos Technology Gesteund door #Fundright Diversity Initiative

Ipos Technology is erkend als een start-up die diversiteit volledig ondersteunt, via goedkeuring door #Fundright - een gezamenlijk diversiteitsinitiatief dat alle soorten diversiteit aanmoedigt in ontwikkelende bedrijven die op zoek zijn naar risicokapitaal (Venture Capital). De organisatie zal een Diversity Event houden in Amsterdam, op 9 oktober 2019. Ipos Technology zal op het evenement worden gepresenteerd en is geselecteerd als één van de startups die zullen worden opgenomen in het 'Bidbook' van het initiatief, waarin geslecteerde bedrijven met diverse besturen naar voren worden gebracht, die op zoek zijn naar financiering. Hiernaast zal het evenement inspirerende lezingen en netwerkmogelijkheden bevatten, met startups die diverse oprichtingteams hebben, vrouwelijke oprichters en Venture Capital investeerders (VC's), die betrokken zijn bij het verbeteren van diversiteit.


#Fundright is een gezamenlijk initiatief, gevormd door 25 progressieve Nederlandse Venture Capital investeerders (VC's) en TechLeap.NL, met het doel een meer divers startup ecosysteem te creëren. Als een eerste stap richten ze zich op gelijke financieringskansen voor vrouwelijke oprichters, door middel van betrokkenheid van deelnemers via een getekende verklaring van diversiteit.


In 2017 ging slechts 1,6% van alle Venture Capital investeringen in Nederland naar bedrijven die waren opgezet en werden gerund door bedrijven met een vrouw in het bestuur. In hetzelfde jaar haalden mannelijke ondernemers vijf keer meer kapitaal op dan vrouwen. #Fundright wil dat dit verandert, want zij geloven: "Elke oprichter heeft evenveel toegang tot financiering en kansen, ongeacht hun achtergrond of geslacht." Om dit te bereiken, moeten alle startup waarin de fondsen investeren (of hebben geïnvesteerd), een bestuur hebben dat binnen drie jaar voor minstens 35% uit vrouwen bestaat. Ditzelfde percentage moet van toepassing zijn op de investeerders zelf.