PRIVACY  HET BELEID

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site of onze mobiele applicaties gebruikt. Check ook onze  Juridische kennisgeving en garantie

Dit privacybeleid is van toepassing op deze en andere algemene informatieve web-/mobiele sites en mobiele applicaties van IPOS (gezamenlijk "Site"), maar voor sommige sites kunnen speciale voorwaarden van toepassing zijn zoals aangegeven. De commerciële transacties van de Site en gerelateerde klantenondersteuningsactiviteiten worden uitgevoerd door IPOS. IPOS zal de geregistreerde handelaar zijn voor dergelijke handelstransacties. Privacy verwijst naar informatie die we bij IPOS over u verzamelen en het gebruik dat we ervan maken in het kader van onze bedrijfsvoering. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, gebruik deze site of onze mobiele applicaties dan niet.

Niet-persoonlijke informatie

IPOS kan op een aantal manieren niet-persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen, waaronder het volgen van uw activiteiten via uw IP-adres of de meest recent bezochte URL. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd doorgebracht op deze site, bekeken pagina's, enz. te meten. We gebruiken deze informatie om het gebruik van deze site te meten en om de inhoud van de site te verbeteren. Houd er rekening mee dat we deze informatie kunnen verstrekken aan gerenommeerde derden, maar deze informatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie.

 

Persoonsgegevens
Om u via deze site bepaalde diensten te kunnen leveren, kunnen we u om persoonlijke informatie vragen. We kunnen deze informatie gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden. Als u om welke reden dan ook bezwaar maakt tegen dergelijk gebruik, kunt u dat gebruik te allen tijde op schriftelijk verzoek stopzetten. Het verzoek moet naar ons worden gestuurd via info@ipostechnology.com. We zullen deze persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming aan andere derden dan de IPOS-distributeur in uw land verstrekken, behalve indien nodig om te voldoen aan
  uw verzoeken.

 

Beveiliging
IPOS heeft alle passende maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot, oneigenlijk gebruik en de onjuistheid van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Nauwkeurigheid van de verzamelde informatie
IPOS zal op eigen initiatief alle persoonsgegevens die onvolledig, onjuist of verouderd zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, corrigeren of wissen. U hebt altijd het recht op toegang tot en correctie van de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt, en u wordt aangemoedigd om ervoor te zorgen dat uw contactgegevens en alle andere informatie die u hebt verstrekt juist, volledig en up-to-date zijn door naar de IPOS-accountpagina te gaan.

Koekjes
Wanneer u deze site bezoekt, kan onze server een klein tekstbestand op uw harde schijf plaatsen – een cookie. Door te laten zien hoe en wanneer onze speurtochten deze site gebruiken, helpt deze informatie ons om deze site te verbeteren. Het is belangrijk op te merken dat cookies veilig zijn. Ze kunnen niet worden uitgevoerd als code of worden gebruikt om een virus af te leveren, en er wordt geen persoonlijke informatie van verzameld of erop opgeslagen. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte wilt worden gehouden wanneer ze worden geplaatst, kunt u uw webbrowser hierop instellen, als uw browser dit toelaat.

minderjarigen
Tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verzoekt IPOS dat "Minderjarigen" (zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving van uw woonplaats) geen rechtshandelingen (aankopen of andere handelingen) verrichten zonder de toestemming van een ouder of wettelijke voogd.


Beschrijving van het persoonsgegevensbestand
De beschrijving van het persoonsgegevensbestand is als volgt.

Beschrijving van register
Door gebruik te maken van deze website en/of door het verstrekken van persoonsgegevens aan IPOS Technology, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uitgelegd in deze Beschrijving. Als u het niet eens bent met deze beschrijving, gebruik deze website dan niet en geef uw persoonlijke gegevens niet aan IPOS Technology.

Controller
IPOS-technologie
High Tech Campus 12
5656 AE Eindhoven
NEDERLAND
Tel.: +31(0) 628787668
 


Vertegenwoordiger van verwerkingsverantwoordelijke
MIJN Steenbergen
menke@ipostechnology.com
+31(0) 628787668
 
IPOS-technologie
High Tech Campus 12

5656 AE Eindhoven
NEDERLAND

Naam van het bestand
Klantgegevensregister


Het doel van de gegevensverwerking en het gebruik van het register
Persoonlijke gegevens en het bestand zullen worden gebruikt binnen de grenzen van de lokale wetgeving en met toestemming van de geregistreerde persoon:

 1. als basisinformatie voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;

 2. voor het onderzoeken van klantgedrag;

 3. om met u te communiceren, bijvoorbeeld voor het aanbieden van software-updates en eventueel andere diensten;

 4. ten behoeve van de aftersales van producten.

 

Als u om welke reden dan ook bezwaar maakt tegen dergelijk gebruik, kunt u dat gebruik op elk moment op schriftelijk verzoek stopzetten. Het verzoek moet naar ons worden gestuurd via info@ipostechnology.com

 

Gegevensinhoud van het register
Noodzakelijke velden:

 1. het/de gekochte product(en)

 2. Voornaam

 3. achternaam

 4. e-mailadres

 5. geboortedatum

 6. geslacht

 7. land

 

Optionele velden:

 1. serienummer van het/de gekochte product(en)

 2. telefoonnummer

 3. staat/regio

 4. Adres

 5. Postcode

 6. stad

 

Reguliere bronnen van persoonlijke gegevens
De reguliere bron van gegevens is de registratie van de persoon.


Doorgifte van persoonsgegevens naar buiten uw land
Om u de best mogelijke service te bieden, kunnen gegevens worden gedeeld met rechtspersonen binnen de IPOS Group wereldwijd en met de distributeurs, dienstverleners en strategische partners van IPOS Electro Oy. Uw persoonlijke gegevens kunnen over internationale grenzen buiten uw land worden overgedragen, ook naar landen buiten de Verenigde Staten van Amerika (VS) die geen wetten hebben die specifieke bescherming bieden voor persoonlijke gegevens of die andere wettelijke regels hebben voor gegevensbescherming. In dergelijke gevallen ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat er een wettelijke basis is voor een dergelijke overdracht en dat er voldoende bescherming voor uw persoonlijke gegevens wordt geboden zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de relevante autoriteiten (indien nodig) en door het gebruik van andere passende technische en organisatorische maatregelen voor informatiebeveiliging te eisen.

 

Principes van het beschermen van het bestand
Gegevens worden verzameld in databases die worden beschermd door firewalls, wachtwoorden en andere technische middelen. Databases en hun back-ups bevinden zich op afgesloten en beveiligde locaties en de gegevens zijn alleen toegankelijk voor vooraf genoemde personen.

 

Recht van  toegang
Geregistreerde personen hebben recht op inzage in de gegevens over hem/haar in het dossier. Het ondertekende verzoek tot toegang moet schriftelijk worden verzonden naar het volgende adres:

POS-technologie
Informatiemanager
High Tech Campus 12

5656 AE Eindhoven

NEDERLAND

 

Het verzoek om toegang kan ook persoonlijk worden ingediend op het hierboven vermelde adres.

AUTEURSRECHT © IPOS Technology 2018. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.