GARANTIE

GARANTIE

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site of onze mobiele applicaties gebruikt. Bekijk ook onze Verzending en Retour informatie Privacybeleid en juridische kennisgeving

Beperkte IPOS-garantie

Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument onder de toepasselijke nationale of staatswetten die van kracht zijn of de rechten van de consument jegens de dealer die voortvloeien uit hun verkoop-/aankoopcontract.

IPOS Technology garandeert de oorspronkelijke consument/koper van dit apparaat dat het product gedurende één (1) jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van defecten in materiaal of vakmanschap.

Het aankoopbewijs van de originele aankoop is uw aankoopbewijs!

De garantie dekt niet de batterij, normale slijtage, schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, ongevallen of niet-naleving van de voorzorgsmaatregelen; onjuist onderhoud, commercieel gebruik, gebarsten, gebroken of bekraste behuizingen/displays, elastische banden en IPOS-kleding.

De garantie dekt geen schade, verliezen, kosten of uitgaven, direct, indirect of incidenteel, gevolgschade of speciaal, die voortvloeien uit of verband houden met het product.

Tweedehands gekochte artikelen vallen niet onder de garantie van één (1) jaar, tenzij anders bepaald door de lokale wetgeving.

Tijdens de garantieperiode wordt het product gerepareerd of vervangen door een van de geautoriseerde IPOS-servicecentra, ongeacht het land van aankoop.

Garantie met betrekking tot elk product is beperkt tot landen waar het product oorspronkelijk op de markt is gebracht.

De volledige garantievoorwaarden en Service Centers vindt u in de gebruikershandleiding.